Dominik Kozmáli (SK)

Produktový manažér, Tatra banka

Dominik pracuje ako produktový manažér v Tatra Asset Managmente. Zodpovedá za weby, vizualitu a UX/UI produktov, marketing a tvorbu komunikačných kampaní o podielových fondoch. Dohliada na jednoduchosť, intuitívnosť a user-friendly použiteľnosť produktov. Stará sa o osvetu a jednoduchú dostupnosť informácí o produktoch, v rámci banky i navonok. Jeho víziou, je priniesť investičného ducha, najmä medzi mladých ľudí a spôsobiť tak digitálnu revolúciu vo svete podielových fondov a záľube v investovaní.