Prípadová štúdia / prezentácia

Sep 25, 2019

15:00

15

  • Sara Koslinska (UK) / CEO Limitless
  • Sara Koslinska (UK)

    CEO

    Limitless

Copyright 2019 Techsummit Events. Future Proof s.r.o