Prípadová štúdia / prezentácia

Sep 25, 2019

10:45

15

  • Daniel Minárik (SK)

    Chief Data Officer

    Tatra Banka

  • Barbora Ruščin (SK)

    Head of UX/UI

    Tatra Banka

Copyright 2019 Techsummit Events. Future Proof s.r.o