Prípadová štúdia / prezentácia

Sep 25, 2019

15:30

15 min

  • Martin Vlachynský (SK)

    Analyst

    INESS - Institute of Economic and Social Studies

Copyright 2019 Techsummit Events. Future Proof s.r.o