Peter Handzuš (SK)

Solution Architect, DXC Technology

Peter Handzuš absolvoval vysokoškolské štúdium na Ekonomickej Univerzite v Bratislave na Fakulte hospodárskej informatiky. Ešte pred ukončením štúdia v roku 2010 začal pracovať pre spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia, dnes už DXC Technology. Ako solution architect participoval na implementáciách projektov „Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla“ a „Elektronickej identifikačnej karty“. V roku 2013 úspešne absolvoval výber mladých talentov v regióne strednej a východnej Európy a bol nominovaný globálnym manažmentom ako solution architect do strategického riadiaceho tímu pre oblasť interného znalostného manažmentu jednej z divízii spoločnosti. Od roku 2015 je súčasťou slovenského tímu architektov zameraných na vývoj inovatívnych a progresívnych riešení v oblasti identifikácie a autentifikácie, najmä mobilných riešení a využitie potenciálu už zavedenej eID karty aj v komerčnom sektore. Intenzívne sa zaujíma o súvisiace témy ako bezpečná autentifikácia zákazníka (PSD2), ochrana osobných údajov (GDPR), dôveryhodné služby (eIDAS) a ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML). Je tiež držiteľom certifikátu ArchiMate 3.0 a aktívne sa venuje návrhu Enterprise Architektúry.

ENG:

Peter Handzuš graduated from the University of Economics in Bratislava, the Faculty of Economic Informatics. Before he was awarded a Master’s Degree in 2010, he has started his professional career at DXC Technology, formerly Hewlett-Packard Slovakia. As solution architect he participated on successful implementations of various projects, for instance the “Electronic services of electronic vehicle registration” and “Electronic identification card (eID)”. In 2013 he succeeded in the selection process of young talents from the CEE region and was nominated by worldwide leadership team to join strategy management team as solution architect for internal knowledge management initiative for one of the company divisions. Since 2015 he has become part of Slovak solution team focusing mainly on development of innovative and perspective solutions in the field of identification and authentication, primarily mobile solutions as well as revealing available potential of the eID card and it´s practical use in the commercial sector. He is closely following topics like secure client authentication (PSD2), privacy and data protection (GDPR), trusted services for electronic transactions (eIDAS) and anti-money laudering (AML). He is ArchiMate 3.0 certified hence very well oriented and practically applying Enterprise Architecture.

Talks