Vladimir Vaňo (SK)

Vladimir Vaňo (SK)

Chief Economist CEE Research SBERBANK Europe

2) PSD2 A REGTECH

Moderovaný roundtable, kde moderátorka Lydia Goutas (USA) spolu s 5 speakrami z rôznych krajín predstaví legislatívu a budú diskutovať na otázky: Aké budú benefity a výzvy pre klienta a aké pre finančné inštitúcie? Aké sú pozitívne KYC vplyvy? Čo súčasná legislatíva povoluje? Je emailová zmluva rovnocenná tlačenej, prípadne v ktorých subsektoroch finančného servisu? Ako zredukovať […]

FinTech Round Tables Discusion
READ MORE