Samantha Pitchford (CH)

Samantha Pitchford (CH)

Vice President & Head of Europe at Attra

Samantha is a certified change management expert with over 15 years’ experience in leading large-scale programs and building diverse teams to enhance business results. She has the ability to translate business and technology needs into strategic business plans, across multiple sectors on a Global and European level.  Prior to joining Attra, Samantha spent almost 10 years within General Electric where she held various Strategic Change Management roles. Including managing the carve out/separation program of the Swiss Consumer Financing business into a new standalone entity after the IPO onto the Swiss stock market. Samantha was a client of Attra for nearly 10 years and uses her experience in working with Attra, as well as, her combined business and IT background to now manage the European business unit. Samantha holds a MSc in Global Management from The University of Salford, she is also holds various change certifications including PMP & PRINCE2.

Ľudia – kľúč k úspechu

Moderovaný roundtable, ktorý bude zodpovedať nasledujúce otázky: Majú banky / finančné inštitúcie dostatočne kvalifikovaný ľudský kapitál na pokrytie náročných požiadaviek? Aké nové kvalifikácie sú potrebné vo finančnom sektore k prichádzajúcej dekáde? V ktorých oblastiach bankových služieb môžeme očakávat najväcší nedostatok zamestnancov?

Round Table
READ MORE