Ruz Chishty (UK)

Ruz Chishty (UK)

International Dealmaker in the Pan European Startup Eco-System

3) ĽUDIA – KĽÚČ K ÚSPECHU

Moderovaný roundtable, ktorý bude zodpovedať nasledujúce otázky: Majú banky / finančné inštitúcie dostatočne kvalifikovaný ľudský kapitál na pokrytie náročných požiadaviek? Aké nové kvalifikácie sú potrebné vo finančnom sektore k prichádzajúcej dekáde? V ktorých oblastiach bankových služieb môžeme očakávat najväcší nedostatok zamestnancov?

FinTech Round Tables Discusion
READ MORE