Ruz Chishty (UK)

Ruz Chishty (UK)

International Dealmaker in the Pan European Startup Eco-System

Ruz is an international entrepreneur/investor with strong professional networks in
over 60 countries. Having lived in 7 countries, he is an expert on business
development, crowd funding and international expansion. He has worked for some
largest technology companies around the world generating over $25M in new
revenues, Ruz now devotes all his time on developing the UK eco-system and is a
mentor on a number of the leading accelerator programs in the UK including Level39,
New Entrepreneur Foundation and MassChallenge. Ruz is regularly invited to speak
on international expansion, and act as a judge on pitch panels and a mentor to a
number of oversea organisations. Ruz holds a Law degree and Masters from
London. He graduated from IE (Spain) with a MBA.

Ľudia – kľúč k úspechu

Moderovaný roundtable, ktorý bude zodpovedať nasledujúce otázky: Majú banky / finančné inštitúcie dostatočne kvalifikovaný ľudský kapitál na pokrytie náročných požiadaviek? Aké nové kvalifikácie sú potrebné vo finančnom sektore k prichádzajúcej dekáde? V ktorých oblastiach bankových služieb môžeme očakávat najväcší nedostatok zamestnancov?

Round Table
READ MORE