Peter Géc (SK)

Peter Géc (SK)

Solution Design at Infinity Consulting

Ľudia – kľúč k úspechu

Moderovaný roundtable, ktorý bude zodpovedať nasledujúce otázky: Majú banky / finančné inštitúcie dostatočne kvalifikovaný ľudský kapitál na pokrytie náročných požiadaviek? Aké nové kvalifikácie sú potrebné vo finančnom sektore k prichádzajúcej dekáde? V ktorých oblastiach bankových služieb môžeme očakávat najväcší nedostatok zamestnancov?

Round Table
READ MORE