Martin Vlachynský (SK)

Martin Vlachynský (SK)

Analyst at PEDAL Consulting

Investori

Prezentácie

V rámci bloku Investori sa predstavia možnosti spolupráce, prípadne iné príležitosti ako hľadať partnerstvá, projekty či vytvárať spolupráce. Kde je možné investovať a ako sa uchádzať o participáciu na projektoch či tendroch.

READ MORE