Marián Minárik (SK)

Marián Minárik (SK)

Executive partner at Comm-pass

Ľudia – kľúč k úspechu

Moderovaný roundtable, ktorý bude zodpovedať nasledujúce otázky: Majú banky / finančné inštitúcie dostatočne kvalifikovaný ľudský kapitál na pokrytie náročných požiadaviek? Aké nové kvalifikácie sú potrebné vo finančnom sektore k prichádzajúcej dekáde? V ktorých oblastiach bankových služieb môžeme očakávat najväcší nedostatok zamestnancov?

Round Table
READ MORE