DANIEL HORAK (AT)

DANIEL HORAK (AT)

Managing Partner Marketing & Sales at CONDA AG

Ľudia – kľúč k úspechu

Moderovaný roundtable, ktorý bude zodpovedať nasledujúce otázky: Majú banky / finančné inštitúcie dostatočne kvalifikovaný ľudský kapitál na pokrytie náročných požiadaviek? Aké nové kvalifikácie sú potrebné vo finančnom sektore k prichádzajúcej dekáde? V ktorých oblastiach bankových služieb môžeme očakávat najväcší nedostatok zamestnancov?

Round Table
READ MORE