Ivan Filus (SK)

Ivan Filus (SK)

BIC Bratislava - Business & Innovation Centre

Investori

Prezentácie

V rámci bloku Investori sa predstavia možnosti spolupráce, prípadne iné príležitosti ako hľadať partnerstvá, projekty či vytvárať spolupráce. Kde je možné investovať a ako sa uchádzať o participáciu na projektoch či tendroch.

READ MORE