PSD2 a Regtech

Moderovaný roundtable, kde moderátorka Lydia Goutas (USA) spolu s 5 speakrami z rôznych krajín predstaví legislatívu a budú diskutovať na otázky:

  • Aké budú benefity a výzvy pre klienta a aké pre finančné inštitúcie?
  • Aké sú pozitívne KYC vplyvy?
  • Čo súčasná legislatíva povoluje? Je emailová zmluva rovnocenná tlačenej, prípadne v ktorých subsektoroch finančného servisu?
  • Ako zredukovať tlačenú dokumentáciu a odstrániť frustráciu klientov?
  • Aké sú výzvy pre finančné inštitúcie – zníženie nákladov? Jednoduchosť a rýchlejšie klientské služby?

Prípadové štúdie: zahraničné spoločnosti predstavia ich P2P, riešenia priamych platieb, ktoré úspešne fungujú v zahraničí. Zároveň predstavia tiež ich bezpapierové riešenia úspešne implementované v medzinárodnom prostredí.

Round Table