HACKATHON

Súťaž o 3000€ a možnosť spolupráce s bankou 365 v tvorbe aplikácie

Registrovať sa

Generálny partner

Hackathon na FinTech Summite 

15.11. – 16.11.2017

 Súťaž o 3000€ a možnosť spolupráce s bankou 365 v tvorbe aplikácie

 Prihlasovať sa môžte ako jednotlivci alebo ako tímy (max. 3 členovia)

Zadanie hackathon:

Family spending card

Úlohou účastníkov Hackathonu je navrhnúť atraktívne používateľské rozhranie a naprogramovať jednoduchý klikateľný prototyp mobilnej aplikácie na správu rodinných financií. Na aplikáciu budú naviazané platobné karty všetkých členov rodiny (každý má svoju kartu) a administrátor (jeden z rodičov) určuje a kontroluje rozpočty a nákupy ostatných členov rodiny. Cieľom aplikácie je naučiť deti rozumne a bezpečne hospodáriť s financiami.  Demonštrujte fungovanie jednotlivých funkcionalít. 

Viac

 Každý užívateľský profil je pritom customizovaný.  Rodičia chcú mať kontrolu nad tým, na aký účel a kde ich deti peniaze míňajú. Tzn. rodičia každému dieťaťu  stanovujú rozpočet a tiež rozsah platieb. Tie môžu byť dokonca obmedzené len na niektoré typy nákupov. Deti majú pritom vlastnú verziu aplikácie (nemajú také právomoci, ako rodičia).

Administrátor dostáva notifikácie po každej platbe, tj. sleduje real time všetky nákupy každého jedného člena rodiny, má prehľad o aktuálnom stave/zostatku peňazí na každom účte. Aplikácia ho upozorní vždy, keď sa blíži naplnenie limitu rozpočtu.

 V prípade, že dieťa potrebuje navýšiť rozpočet, alebo povoliť istý typ platby, pošle požiadavku a rodič môže obratom realizovať platobný príkaz. Žiadosť o navýšenie (prípadne dočasné povolenie iného typu transakcie, ako mal odosielateľ požiadavky povolený) môže priamo v aplikácii aj odmietnuť.

Aplikáciu môžu využívať nielen na míňanie peňazí, ale aj na  sporenie. Ich typy a možnosti, ako si sporiť sú na kreatívnom spracovaní každého tímu. 

Menej

15. 11.2017 Smart City Hub

15:00 – 15:30    uvítanie účastníkov

15:30 – 16:00    predstavenie zadania (priestor pre otázky)

16:00                    oficiálny začiatok 24 hodinovej výzvy

 

16.11.2017 Crowne Plaza

08:00 – 09:00    registrácia

09:00 – 11:00    výber nápadov

11:00                    coffee break

11:15 – 12:30    tvorba stratégie

12:30 – 15:30    tvorba návrhu

15:30                    coffee Break

15:45 – 16:00    príprava prezentácie

16:00 – 16:45    prezentácie návrhov

16:45 – 17:15    rozhodovanie komisie

17:30                    vyhodnotenie hackathonu

HACKATHON