Ivan Štefanec (SK)

Member, European Parliament

EN
Ivan Štefanec joined the European Parliament in 2014. He is a member of Committee on the Internal Market and Consumer Protection where he focuses on SMEs, employment, entrepreneurship, (digital) single market and red tape reduction.

Prior to joining the European Parliament, he was member of Slovak parliament (National Council of the Slovak Republic) and Vice-Chairman of the Committee for European Affairs (2012-2014).

In 2004, when Slovakia joined the EU, he was appointed Government plenipotentiary for the introduction of the euro currency in Slovakia and he held the post for two years.

Before entering politics, Mr Štefanec worked in Coca Cola, first as a Financial Director and then as Managing Director for Coca-Cola Beverages Slovakia. Later on, he became Director for European Integration for Coca-Cola HBC in Vienna.

MEP Štefanec holds a degree in English language from the Comenius University, Bratislava and a degree in IT and Management from University of Economics, Bratislava. He has a MBA for managers from CE Europe from Rochester Institute of Technology, NY and a PhD in Economics from the University of Economics, Bratislava.

Ivan Štefanec is a sport enthusiast. He enjoys running and cycling. After joining the EP, he cycled 1,200 km to his new work place from Bratislava to Brussels for 9 days.

 

SK
Ivan Štefanec začal pôsobiť v Európskom parlamente v roku 2014. Je členom Komisie pre vnútorné trhy a ochranu spotrebiteľov, kde sa sústreďuje na male a stredné podniky, zamestnanosť, podnikanie, (digitálny) trh a znižovanie byrokracie.

Pred pôsobením v Európskom parlamente bol členom Parlamentu Slovenskej republiky (Národná rada Slovenskej republiky) a predsedom Výboru pre európske záležitosti (2012-2014).

V roku 2004, keď sa Slovensko pripojilo k Európskej Únii, bol vymenovaný za splnomocnenca vlády pre zavedenie euromeny na Slovensky a v tejto pozícii zotrval dva roky.

Pred vstupom do politiky pracoval v spoločnosti Coca Cola, najprv ako finančný riaditeľ a potom ako výkonný riaditeľ pre Coca-Cola Beverages Slovakia. Neskôr sa stal riaditeľom pre Európsku integráciu pre spoločnosť Coca-Cola HBC vo Viedni.

Čo sa vzdelania týka, Ivan Štefanec má vysokoškolský titul z anglického jazyka na Univerzite Komenského v Bratislave a takisto aj vzdelanie v IT a Manažmente na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Je držiteľom titulu MBA pre manažérov zo strednej Európy, ktorý získal na Rochester Institute of Technology v New Yorku a PhD v ekonomike na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Ivan Štefanec je takisto nadšencom športu, venuje sa behu a cyklistike. Po prijatí do Európskeho parlamentu si odbicykloval celú cestu z Bratislavy do novej práce, do Bruselu, za 9 dní.

Talks