Tlačová správa

Fin.TechSummit s účasťou odborníkov i investorov
/Bratislava, 23. 10. 2017/ Prvý ročník konferencie Fin.TechSummit sa bude konať 16.
novembra 2017 v Bratislave v Hoteli Crowne Plaza. Ponúka príležitosť získať jedinečné
know-how v oblasti inovácií a technologických zmien vo finančnom sektore, ako aj
možnosť stretnúť sa s poprednými odborníkmi a investormi v tejto oblasti.
Konferencia Fin.TechSummit priblíži, ako moderné technológie
ovplyvňujú vývoj a napredovanie firiem vo finančnom sektore.
O problematike digitálnej ekonomiky budú diskutovať skúsení
spíkri z finančno-technologickej scény v netradičných
konferenčných formátoch, ktoré kladú dôraz na B2B matching
priamo na konferencii a osobné prepájanie odborníkov
z rôznych oblastí.
Účasť na podujatí potvrdili medzinárodní spíkri (Veľká Británia, Estónsko, Hongkong,
Švajčiarsko, Nemecko a pod.), ktorí vo svojom odbore patria k svetovej špičke. Účastníci
konferencie majú jedinečnú možnosť stretnúť sa s nimi priamo na podujatí a konzultovať
s nimi svoje špecifické problémy. Súčasťou konferencie bude aj ťažba kryptomien, bitcoinový
automat a mnoho zaujímavých prezentácií v sekcii EXPO.
Fin.TechSummit je určený zástupcom finančných spoločností, ktorí sú otvorení inováciám, IT
špecialistom, rovnako aj investorom z celého stredoeurópskeho regiónu. „Bratislava ponúka
ideálnu východiskovú polohu pre hľadanie ciest pre spoločnú kooperáciu a napredovanie,“
hovorí Davy Čajko, zakladateľ, organizátor a odborný garant podujatia.
Jedinečné know-how a efektívny networking
Konferencia Fin.TechSummit ponúka svojim účastníkom konkurenčnú výhodu v podobe
špecifického know-how, ktoré tu môžu získať. Spíkri zo stredoeurópskeho regiónu,
pobaltských krajín a Veľkej Británie si pripravili obsah šitý na mieru, ktorý nebude voľne
prístupný. Poradia tiež, ako investovať do spoločností zaoberajúcimi sa technologickými
inováciami, alebo ako sa zapojiť do investovania. Experti na digitálne inovácie vo finančnom
sektore sa v panelových diskusiách podelia o svoje skúsenosti, ktoré doplnia konkrétne
prípadové štúdie, prezentácie start-upov a inovatívnych spoločností.Súčasťou konferencie bude aj 24-hodinová výzva – hackaton, ktorej cieľom bude vytvoriť
návrh aplikácie zameranej na správu rodinných financií. Na víťaza hackatonu čaká atraktívna
finančná odmena od 365.bank a možnosť vzájomnej spolupráce.
Fin.TechSummit predstavuje ideálnu platformu na rokovania. Pomáha prepájať správnych
ľudí a šetriť čas. Organizátori pri koncipovaní konferencie dbali na to, aby účastníci získali
víziu o budúcnosti tohto odvetvia, a zároveň mali možnosť stretnúť sa s tými, ktorých
potrebujú pre ďalšie napredovanie.
„Inovatívny formát konferencie umožňuje časovo efektívne nielen nájsť odpovede na akútne
otázky, ale zároveň pomocou praktického zapojenia technológií aj tých správnych ľudí. Priam
podnecuje organizovanie pracovných stretnutí priamo na podujatí,“ dopĺňa Davy Čajko.
Tematické okruhy
Fin.TechSummit začne moderovaným okrúhlym stolom tzv. roundtable, ktorý povedie Lydia
Goutas, managing partner v Lehner Executive Partners spolu s piatimi ďalšími spíkrami. Téma
bude legislatíva súvisiaca s PSD2 – Smernicou Európskej komisie o bankových platbách.
Súčasťou tejto témy bude aj REGTECH – ako môže použitie nových technológií uľahčiť
plnenie regulačných požiadaviek. Technologické inovácie nastoľujú otázky najmä
ohľadom zvyšovania bezpečnosti, preto sa špeciálna pozornosť bude venovať ochrane
osobných údajov, zabezpečeniu účtov, kreditných kariet, identifikačných preukazov a pod.
Druhý tematický okruh moderovaného okrúhleho stola sa dotkne ľudského kapitálu v oblasti
bankových služieb.
Formou moderovaného okrúhleho stolu i formou prezentácií sa odborníci bližšie pozrú na
technologickú revolúciu blockchain (špeciálny druh distribuovanej decentralizovanej
databázy, ktorá zaznamenáva všetky platby takzvaných kryptomien, ako napríklad bitcoin –
poznámka redakcie) so zameraním na kryptomeny.
Druhý blok podujatia bude venovaný prezentáciám, medzi ktorými nebude chýbať
prezentácia úspešného modelu spolupráce banky so start-upmi.
„Spolupráca so startupmi je win-win model, tak pre banku, ako aj pre samotný startup a v
neposlednom rade aj pre klienta. Startupisti sa špecializujú na oblasti finančných technológií,
na ktoré banky nemusia mať kapacity ani dostatočnú expertízu. Výhodou je, že môžu
odpilotovať svoje idey v reálnom bankovom prostredí. My sme pritom nemuseli hľadať ďaleko, pretože svetových expertov v oblasti umelej inteligencie, data science či user
experience máme aj na Slovensku, resp. v Čechách,“ uvádza Marek Šupa, CEO 365.bank.